Privacy Disclaimer

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Stekr. Stekr is een merk van IGEMO. De privacydisclaimer van IGEMO is dan ook van toepassing op Stekr. 

Er zijn situaties, waarin jouw gegevens door IGEMO verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen omtrent jouw gegevens kan aangeven. De privacydisclaimer van IGEMO is van toepassing.

Als je vragen hebt omtrent het gebruik van jouw gegevens door IGEMO, neem dan gerust contact op.   

Data Protection Officer (DPO) van IGEMO:
Sigrid Palmers
privacy@igemo.be  

IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen
BTW BE 0213 349 124.

Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door IGEMO.  

 1. Het versturen van nieuwsbrieven 
  IGEMO verstuurt elke laatste vrijdag van de maand een nieuwsbrief via e-mail. De nieuwsbrieven zijn volledig gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van IGEMO.  
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden wanneer je contact opneemt met IGEMO. Enkel de nodige gegevens worden gevraagd om een product of dienst te kunnen aanbieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. 
 3. Analytics
  De website van IGEMO verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gelinkt aan jouw persoonlijke gegevens.  
 4. Cookies 
  IGEMO gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan de website. 
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website. Ze onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen en de taal waarin je de website leest. Met deze informatie kan IGEMO de werking van de website analyseren en verbeteren. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft een website geen toestemming te vragen.  
  • Analytische cookies meten websitebezoeken, waarmee de eigenaar zijn website kan verbeteren. Denk aan het aantal bezoekers en de meest bezochte pagina’s. IGEMO gebruikt hiervoor Google Analytics. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Hierdoor hoeft een website geen toestemming te vragen.  
  • IGEMO maakt geen gebruik van tracking cookies.  

Ontvangers 

De persoonsgegevens die IGEMO ontvangt worden beheerd d.m.v.: 

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Dit is een veelgebruikt webprogramma om professionele nieuwsbrieven op te maken en te versturen. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres, naam en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 
 2. Combell
  De website en back-ups van de website worden gehost bij Combell. Persoonsgegevens die jij achterlaat op de website van IGEMO zijn op de servers van Combell opgeslagen.  
 3. Microsoft
  De e-mail van IGEMO wordt gehost bij Microsoft. Als jij contact opneemt via de formulieren op de website of via mail, worden je persoonsgegevens – na je toestemming – opgeslagen in een CRM-systeem. De CRM-software wordt voorzien door Microsoft (Office 365).
 4. Derden
  IGEMO verstrekt enkel persoonsgegevens aan derden wanneer dit volgt uit de regelgeving. De derde partij is steeds een overheidsinstantie (bv. een gemeentebestuur of de Vlaamse Overheid).  

Opslag periode 

Jouw gegevens worden voor een langere tijd bewaard door IGEMO, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij de regelgeving oplegt dat IGEMO jouw gegevens langer moet bewaren.  

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres, voornaam en naam worden opgeslagen in MailChimp. Deze opslag is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wil via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@igemo.be 
 2. Contact opnemen
  Wanneer je per mail contact opneemt met IGEMO via mail, dan worden de persoonsgegevens die jij meestuurt opgeslagen op de mailserver. IGEMO bewaart jouw mail maximaal drie jaar.
 3. Analytics 
  De analytische gegevens op de website worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. De verzamelde gegevens zijn anoniem en bevatten geen persoonsgegevens. 
 4. Microsoft
  Het CRM-systeem van Microsoft bewaart je gegevens voor verschillende termijnen, afhankelijk van de dienstverlening. Je kan je steeds beroepen op je rechten, tenzij de regelgeving oplegt dat IGEMO jouw gegevens langer moet bewaren. 

Beveiliging 

De digitale persoonsgegevens die door IGEMO worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.  

Waar nodig worden persoonsgegevens extra beschermd met een toegangssysteem binnen IGEMO. Enkel de personeelsleden die jouw gegevens nodig hebben om je een product of dienst aan te bieden, of om een dienst uit te voeren, hebben toegang hebben tot jouw gegevens. Dit geldt ook voor fysieke documenten, waarin persoonsgegevens vermeld worden.  

De apparaten die jouw persoonsgegevens openen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.  

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van IGEMO privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL 

Rechten 

Je kan onderstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met IGEMO via privacy@igemo.be of +32 15 28 50 50.  

 1. Recht op toegang en inzage
  Je hebt het recht om te allen tijde jouw persoonsgegevens op te vragen, die bij IGEMO vastgelegd en bewaard worden.
 2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking
  Je hebt het recht om IGEMO te allen tijde te verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling, beperking van verwerking of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten of producten niet leverbaar zijn.  
 3. Recht op intrekking van toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming, beschik je te allen tijde over het recht om die toestemming in te trekken. De intrekking laat wel de verwerking van jouw persoonsgegevens vòòr de intrekking, onverlet. 
 4. Recht op vergetelheid
  Je hebt te allen tijde het recht om al je persoonsgegevens te laten wissen uit de voormelde systemen/software van IGEMO.  
 5. Recht op overdraagbaarheid
  Je hebt te allen tijde het recht om IGEMO te vragen je persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.
 6. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat IGEMO niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via privacy@igemo.be of +32 15 28 50 50 en bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be 

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen bij de burgerlijke rechtbank.  

Deze Privacy Disclaimer werd voor het laatst herzien op 23/06/2020. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Sigrid Palmers, Data Protection Officer, via privacy@igemo.be.  

Waar ben je naar op zoek?

Shopping Cart
nl_BEDutch