Meer dan 10 miljoen euro aan energetische renovatie in Rivierenland

Meer dan 10 miljoen euro aan energetische renovatie in Rivierenland

Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen? Voor de regio Rivierenland is dat heel duidelijk: energetisch renoveren! Voor het Europees project SUPRA noteren de renovatiecoaches van Stekr in 2,5 jaar tijd 10.018.839,99 euro aan duurzame investeringen onder begeleiding. ‘Het zijn fantastische resultaten net over de helft van het project, we zijn op zeer goede weg in Rivierenland’ zegt Leen Seynaeve, clustermanager.

Onze renovatiecoaches: Joost, Lien, Sven, Emma en Robin.

Offertes en facturen

Het totaalbedrag van bij benadering 10 miljoen euro zegt natuurlijk niet alles. Ongeveer 33,4% van dat bedrag zit in de offertefase: de werken zijn ingepland maar moeten nog uitgevoerd worden. Bij 66,6% van de renoverende Rivierenlanders zijn de werken achter de rug en werd de factuur bezorgd. In absolute cijfers doen de Mechelaars de grootste duit in het zakje met 1.994.154 euro aan investeringen, gevolgd door stad Lier (1.872.526,21 euro). Dat is niet zo verrassend gezien ze beiden de grootste lokale besturen (en enige steden) in onze regio zijn. Relatief gezien schieten er andere gemeentes bovenuit met in Klein-Brabant respectievelijk Bornem (1.394.708,82 euro) en Puurs-Sint-Amands (1.582.414,88 euro).

Lage uitval

Een belangrijke factor in het succes is de lage uitval. Maar liefst 85% (1083) van de in totaal 1284 aanmeldingen gaat ook effectief over tot energetisch renoveren en laat werken uitvoeren. – Leen Seynaeve, clustermanager

Zo’n lage uitval is erg positief, gezien het ook bewijst dat de begeleiding van de renovatiecoaches kwalitatief en nuttig is. Bestaande hindernissen voor renovatie zoals de veelheid aan informatie, kennis over de mogelijkheden en ingewikkelde offertes worden weggenomen met behulp van de coaches.

Keuzes

Om te weten waarin Rivierenlanders precies investeren, kijken we naar onderstaande grafiek. Deze is gebaseerd op de afgehandelde facturen en dus ook effectief uitgevoerde werken. Het geeft dus geen volledig beeld omdat de geaccepteerde offertes niet mee in rekening werden gebracht, maar biedt minstens een duidelijke richting van gekozen investeringen voor energetische renovatie.

Type investering met bedrag in euro.

Er vallen een paar uitschieters op. Zo is de aankoop van zonnepanelen erg populair, eend trend die over heel Vlaanderen merkbaar is. Dat heeft ongetwijfeld te maken met o.m. de premie voor zonnepanelen die na dit jaar verdwijnt. Ook IGEMO liet trouwens onlangs zonnepanelen leggen op haar kantoordaken voor haar ecologische voetafdruk verder te verkleinen.

Verder doen alle soorten van isolatie het erg goed. Zowel isolatie voor platte als hellende daken scheren hoge toppen. Als je de bedragen voor twee types samen telt, spant isolatie de kroon van alle investeringen (2.268.006,61 euro). Naast het dak zijn ramen en deuren natuurlijk ook een belangrijke bron van warmteverlies.

Het aanpakken van ramen en deuren toont zich in de grafiek als de uitschieter van de energetische investeringen met maar liefst 2.047.642,98 euro. – Leen Seynaeve, clustermanager

Opvallend is ook dat, ondanks de interessante premies, de echte doorbraak van de warmtepomp nog niet gerealiseerd is.

Zelf ook nood aan renovatieadvies? Neem dan een kijkje op de website van Stekr!

SUPRA

Speed UP Renovation through Accompaniment, ofwel SUPRA, heeft als doel om de renovatiegraad in de regio te verhogen door huishoudens te begeleiden bij hun energetische renovaties. Uit ervaring blijkt dat wanneer huishoudens een renovatiecoach onder de arm nemen die hen o.m. bijstaat in de aanvraag van offertes, het opmaken van een stappenplan en de opvolging van de werken, het budget en de premies, ze sneller geneigd zijn een renovatietraject te starten. En het succes bevestigt dat ook.

Het project is een samenwerkingsverband tussen IGEMO, de Zuid-West-Vlaamse Intercommunale Leiedal en Stad Gent. IGEMO doet dit middels de dienstverlening Stekr.

Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Puurs-Sint-Amands en Willebroek maken op dit moment in de regio deel uit van het SUPRA-project.

Waar ben je naar op zoek?

Shopping Cart
nl_BEDutch