Mijn VerbouwLening

Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren.

Je kan vanaf 1 september 2022 Mijn VerbouwLening (tot 60.000 euro inclusief btw) aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die focussen op woningkwaliteit en, vooral, op het verbeteren van de energieprestatie.

Opgelet: Wegens het gigantische succes van de MIJN VERBOUWLENING is het erg druk waardoor er een uitzonderlijk lange wachttijd is. Alvast bedankt voor jouw geduld!

Hoe aanvragen?

Stap 1: Check voor jezelf of je in aanmerking komt voor de Mijn VerbouwLening.

Je moet immers voldoen aan de voorwaarden via deze link: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/mijn-verbouwlening

Lees aandachtig de onderwerpen “voor wie”, “voor wie niet”, “voor welke gebouwen” en “voor welke werken”.

Opgelet: indien u een hypothecaire krediet aangaat voor een woning met EPC E of F, kan u geen gebruik maken van Mijn VerbouwLening, wel van het renteloos renovatiekrediet via uw financiële instelling: https://energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet

Stap 2: Stekr maakt een analyse en bekijkt of je aanspraak kan maken op de Mijn VerbouwLening.

Jouw energiehuis Stekr (onderdeel van IGEMO) controleert of je daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden.

Het Energiehuis zal steeds op basis van uw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor u haalbaar is, ook inzake leningsbedrag en looptijd.

Je kan de Mijn VerbouwLening aanvragen

Hou alvast volgende documenten bij de hand:

1.Offerte(s) waarvoor u de Mijn VerbouwLening aanvraagt

Opgelet, offertes dienen aan de voorwaarden van de Mijn VerbouwPremie te voldoen om in aanmerking te komen. Indien offertes reeds bevestigd worden aan de aannemer, zal u hiervoor zelf het risico dragen indien de Mijn VerbouwLening niet wordt toegekend.

2.Een kopie van je/jullie identiteitskaart (voor en achterzijde)

3.Bankrekeningnummer waarvan de Mijn VerbouwLening gedomicilieerd mag worden

4.Attest gezinssamenstelling

Dit kan u downloaden via: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel – Naar Mijn Burgerprofiel – Tabblad “Attesten en Vergunningen” – Attest van gezinssamenstelling

5.Laatst beschikbare aanslagbiljet

Dit kan u downloaden via: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public – Tabblad “Mijn Documenten” – “Aanslagbiljet” downloaden

6.Een print uit MyMinfin

www.myminfin.be – aanmelden – Tabblad “Mijn woning” – Keuze “Mijn huidige onroerende goederen” – Het adres aanvinken van de woning waarvoor u de Mijn VerbouwLening wenst aan te vragen – printscreen mailen

7.Een print uit MyMinfin

www.myminfin.be – aanmelden – Tabblad “Mijn woning” – Keuze “Mijn akten raadplegen”  en, indien van toepassing, schenkingsakte en overlijdensakte in geval van erfenis selecteren

8.EPC

Dit ontvangt u op aktedatum bij de notaris of te downloaden via: https://woningpas.vlaanderen.be/ – Het adres aanvinken van de woning waarvoor u de Mijn VerbouwLening wenst aan te vragen – Tabblad “Mijn Woningpas” – Keuze ” Energie” – “EPC attest” downloaden

9.Inkomsten van de laatste 3 maanden

Een kopie van de laatste 3 loonfiches (indien van toepassing); Een rekeninguittreksel van de laatste 3 vervangingsinkomens/pensioenuitbetalingen (indien van toepassing); Een attest van ziekte- of invaliditeitsuitkering (indien van toepassing); Een bewijs van inkomen als zelfstandige (indien van toepassing).
Indien een vennootschap: Een kopie van de laatste 3 loonfiches en een verklaring op eer van jouw boekhouder, wat betreft de inkomsten als zelfstandige van het afgelopen half jaar.
Indien een eenmanszaak: Een gedetailleerde resultatenrekening van de afgelopen 2 jaar, ondertekend door uw boekhouder en een verklaring op eer van jouw boekhouder, wat betreft de inkomsten als zelfstandige van het afgelopen half jaar.

10.Gegevens van uw uitgaven (hypothecaire kredieten, andere lening, autolening,…)

11.Jaarlijkse afrekening  elektriciteit en gasverwarming

Op te vragen via:  https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/verbruik-opvolgen#ik-heb-een-mechanische-meter

12.Indien van toepassing:

SVK huurcontract of huurbelofte – Geregistreerde huurcontract(en) + bankbewijzen huurgeld – Foto’s van de woning – Andere nuttige documenten

Het Energiehuis krijgt een automatisch bericht van jouw aanvraag en zal een analyse uitvoeren.

Na de analyse contacteren wij u en kunnen we overgaan tot de vervolgstappen.

Indien het u niet lukt om zelf de aanvraag in te dienen, kan u steeds Stekr contacteren om u verder te helpen.

Wegens drukte, zijn er op dit moment uitzonderlijk wachttijden. Alvast bedankt voor je geduld!

Stap 3 Nazicht van de offertes

Jouw energiehuis, Stekr, geeft advies en controleert de binnengekomen offertes. Bezorg ons het ingevulde aanvraagformulier

Stap 4: Tekenen akte van de Mijn VerbouwLening.

Wij contacteren u om op afspraak de akte te komen ondertekenen.

Na ondertekening van de akte kunnen facturen enkel door het energiehuis rechtstreeks betaalt worden aan de aannemer.

U heeft 24 maanden de tijd om facturen aan ons te bezorgen om de betaling uit te voeren.

Let op: Geld lenen kost ook geld!

stekr-energie-zonnedak

Energiepremies

Wie energiezuinig wil renoveren, kan rekenen op financiële steun.

KartouchIgemo-1946

Woonpremies

De Vlaamse overheid biedt steun om kwalitatiever te wonen.

stekr-renovatie-hoebesparen

Energie

Energiezuinig wonen hoeft niet moeilijk te zijn met deze handige tools.

Kom langs op het loket

Wil je de goede raad van een expert? Kom langs in jouw gemeente.

Wij zijn bij
jou in de buurt

Volg ons

    Waar ben je naar op zoek?

    Shopping Cart
    nl_BEDutch