Woningkwaliteit

Goed en veilig wonen is een basisrecht. De Vlaamse Wooncode en het Vlaams Woninghuurdecreet leggen dan ook heel wat kwaliteitsnormen vast waar je (huur)woning aan moet voldoen. Bij problemen of klachten kan de gemeente een conformiteitsonderzoek uitvoeren. Problemen in de woning krijgen bij zo’n onderzoek een score in de vorm van punten. Een goede en veilige woning scoort minder dan 15 punten.

Heb je klachten over de woningkwaliteit van je woonst? De adviseurs van Stekr staan je bij met raad en daad. Ook bij de handige documenten vind je heel wat zaken die je kunnen helpen.

De meest voorkomende vragen & antwoorden

Wanneer je huurwoning gebreken vertoont, breng je in eerste instantie je verhuurder op de hoogte. Dit doe je best via een aangetekend schrijven. De adviseurs van Stekr kunnen helpen om deze brief op te maken. In eerste instantie zal de eigenaar-verhuurder aangespoord worden om de gebreken in de woning te herstellen, binnen een redelijke termijn. Weigert je verhuurder de herstellingen uit te voeren? Dan helpt Stekr je om een conformiteitsonderzoek aan te vragen. Maak een afspraak met één van onze adviseurs of kom langs op de loketmomenten. Breng zeker je huurcontract mee en maak enkele foto’s van de gebreken.

Bij het afsluiten van een huurcontract moet de verhuurder de woning aanleveren in ‘goede staat van onderhoud’. De woning moet voldoen aan elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. De huurder behandelt de woning op zijn beurt als ‘een goede huisvader’. Dit wil zeggen dat hij de woning moet onderhouden, verwarmen en verluchten al was het zijn eigen woning. Kleine herstellingen, die te wijten zijn aan het gebruik van de woning, worden door de huurder uitgevoerd.

De (onder)verhuurder of (mede-)eigenaar vragen een conformiteitsonderzoek aan. Vanaf de datum van de aanvraag, krijgt de burgemeester 60 dagen de tijd om een beslissing te nemen over de woning. In die periode komt een woningcontroleur van Stekr langs om een technisch verslag van de woning op te maken.

Ook de gemeente, OCMW, gewestelijk ambtenaar, de bewoner of de huurder kunnen een conformiteitsonderzoek aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er problemen in de woning worden vastgesteld. Vanaf de datum van de aanvraag, krijgt de burgemeester drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over de woning. Ook in dit geval komt een woningcontroleur van Stekr langs om een technisch verslag van de woning op te maken.

Een aanvraag voor een conformiteitsonderzoek kan op twee manieren:

  • Mondeling op één van de loketmomenten van Stekr.
  • Via een aangetekende zending aan je burgemeester. Om de aanvraag makkelijker te maken, kan je dit invulformulier gebruiken. Voeg dit toe aan je aangetekende zending.

Na de woningcontrole, bezorgt de controleur een technisch verslag aan de huurder en verhuurder. In het verslag krijgt de woning een strafpuntenscore:

  • Minder dan 15 strafpunten: de woning is geschikt om te verhuren, je kan een conformiteitsattest ontvangen
  • Vanaf 15 strafpunten: de woning wordt ongeschikt verklaard. Elk vastgesteld gebrek krijgt 1,3,9 of 15 strafpunten, naargelang de aard en de ernst van het probleem.
  • De woning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in, ongeacht het aantal strafpunten. De woning wordt onbewoonbaar verklaard.

Elke ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning komt in de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO), op datum van het besluit van de burgemeester. De eigenaar-verhuurder dient de woning zo snel mogelijk in orde te brengen. Als de woning na een jaar nog steeds in de VIVOO staat, moet de eigenaar jaarlijks een heffing betalen. Er rust ook een recht van voorkoop op elke geïnventariseerde woning. Eventuele kosten van herhuisvesting van de huurder kunnen ook ten laste van de eigenaar-verhuurder komen. Belangrijk: het verhuren of ter beschikking/te huur stellen van een ongeschikt en/of onbewoonbare woning is strafbaar.

Is je woning in orde? Dan kan je een conformiteitsattest aanvragen via dit formulier. Stekr neemt nadien met jou contact op.

De gemeente kan een vergoeding vragen voor het afleveren van een conformiteitsattest. Scoort je woning tussen de 9 en 14 punten of is er geen/te weinig dakisolatie aanwezig? Dan bedraagt de vergoeding 62,50 euro. In Bornem en Puurs-Sint-Amands is dit ook het geval bij de vaststelling van enkele beglazing.

In alle andere gevallen is het conformiteitsattest gratis.

Het aanvragen van een conformiteitsattest is niet verplicht, behalve voor een woning die reeds ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard is.

Nee, het onbewoonbaar verklaren van een woning geeft je geen automatische voorrang voor een sociale woning. Dit hangt af van het aantal gebreken en behaalde strafpunten van de woning. Ook jij moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen.

Als huurder geeft het je in sommige gevallen wel recht op een huursubsidie. Wanneer je door onbewoonbaarheid verplicht bent om te verhuizen naar een conforme woning én als je voldoet aan de voorwaarden.

Nee, je moet steeds de huurgelden betalen. Enkel een vrederechter is bevoegd om een huurvermindering toe te kennen. Een vrederechter kan ook een uitspraak doen i.v.m. schadevergoedingen en/of gedeeltelijke terugbetaling van de huurgelden aan de huurder.

Wanneer je de gebreken aan je woning hebt hersteld, moet je dit melden aan Stekr. Er wordt een nieuw conformiteitsonderzoek uitgevoerd. Zijn de gebreken hersteld en er hangen rookmelders op alle verdiepingen. Ook in de kelder en op zolder? Dan zal de burgemeester een conformiteitsattest afleveren. Dit heft het besluit van ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring op. Let op: een conformiteitsattest vervangt geen uitvoerige plaatsbeschrijving. Het is louter een document dat de kwaliteitsvereisten, zoals opgelegd door de Vlaamse Wooncode, bevestigt. Het attest is drie maanden geldig. Gebruik het als handig document, bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe huurovereenkomst. Zo ben je over de veiligheid van je woning verzekerd en heb je een goede argumentatie in handen indien er later discussies of gebreken optreden.

Wanneer je de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning verkoopt, moet dit melden aan Stekr. Je bezorgt eveneens de contactgegevens van de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar en je notaris moeten op de hoogte zijn dat je woning geïnventariseerd is op de VIVOO. De notaris moet de koper ten laatste op de dag van de eigendomsoverdracht meedelen dat de woning is geïnventariseerd.

Opgelet: Jij of je notaris moeten de Vlaamse Belastingdienst en Wonen-Vlaanderen binnen zeven dagen na eigendomsoverdracht op de hoogte brengen van de verkoop. Maak hierover goede afspraken met je notaris. Als de kennisgeving niet (tijdig) gebeurt, blijf je nog steeds belastingplichtig voor de eerste heffing na de verkoop. De koper kan vervolgens als nieuwe houder van het zakelijk recht een vrijstelling aanvragen.

KartouchIgemo-2639

Wonen & (ver)huren

Alle vragen over wonen, huren en verhuren op één adres.

Kom langs op het loket

Wil je de goede raad van een expert? Kom langs in jouw gemeente.

Wij zijn bij
jou in de buurt

Volg ons

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart